Кошик
217 відгуків
Інфо про ребрендинг і нове ЛОГО! Читай про ребрендинг
вул. Колекторна, 3А, Київ, Україна
Додати відгук
Спеціальні фарби та лаки від Київського лакофарбового заводу, ВТФ, ТОВ (ТМ Київська фарба)
+380 (50) 777-07-01
+380 (50) 904-14-22
Кошик

Угода

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо Ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм заявок, а також замовлення вами товарів/послуг з використанням даного веб-сайту означає вашу згоду з умовами цієї угоди.

Терміни, що вживаються в цій угоді:

Адміністрація – адміністрація веб-сайту інтернет-магазину https://farba.co.ua/

Сайт – веб-сайт https://farba.co.ua/, включаючи всі веб-сторінки.

Угода – це угода.

Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, які розміщують на Сайті інформацію про реалізовані їм товари/послуги. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка інша особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товару/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачу (акті прийому-передачі або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).

Товар – товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні і нематеріальні об'єкти, інформація про яких розміщена на Сайті.

Користувач – особа, просматривающее інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач і Платник є Користувачами.

Замовлення – звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, замовлених Користувачем.

Платник – особа, що оплачує Замовлення.

Одержувач – особа, зазначена Платником у якості особи, уповноваженої одержати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено у формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

Пропозиція – інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію про товар, інформацію про його ціну, способи оплати і доставки, а також інші умови придбання Товару споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.


1.Загальні умови використання Сайту.

1.1.Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів Продавцями. Матеріали та послуги сайту надаються «як є» без будь-яких гарантій. Адміністрація не гарантує точності і повноти матеріалів, програм і послуг, що надаються на Сайті.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач вважається приєдналася до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови даної Угоди. Такі зміни набувають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак, Користувач після ознайомлення з Пропозицією вправі зробити оферту Продавця (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених у Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта направляється Адміністрацією Продавцю, вибраним Адміністрацією. Дане положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця та/або бере на себе яку-небудь відповідальність за виконання Замовлення Продавцем.

1.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт згідно з умовами, передбаченими офертою Користувача.

1.7. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. В цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і повинно бути прийняте Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.

1.8. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто погодження Сторонами усіх істотних умов продажу Товару) є фактичне одержання і прийняття Товару Одержувачем.

1.9. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача напрямок Продавцем та/або Адміністрацією засобами електротехнічної (sms-інформування, електронна пошта, телефон тощо) або іншого зв'язку повідомлення Продавця/Адміністрації про отримання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання та/або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) і містить відтворення умов оферти, наданої Користувачем.

1.10. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві у разі невідповідності фактичних умов продажу оферти, є надання Користувачу (Одержувачу) права відмовитися від отримання та прийняття відповідного Товару і вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо дані суми фактично були сплачені Платником). Одержувач має право скористатися цим правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (у т. ч. документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).

1.11. Моментом одержання і прийняття Товару Одержувачем є момент (в залежності від того, який настала раніше):

– підписання Одержувачем акта прийому-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, який підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або

– підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містив Товар, або

– фактичне одержання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі товару тощо).

1.12. Інформація про Товар.

1.12.1. Інформація в Товарі міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про Товар також може надаватися дистанційно (по телефону, шляхом розміщення інформації про Товар на Сайті).

1.12.2. При отриманні Товару, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на Товарі та/або на упаковці та/чи в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про Товар Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем і отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.12.3. Ціна на Товар, зазначена в Пропозиції, є орієнтовною. Ціна на Товар, узгоджена Сторонами у відповідності з п. 1.4.-1.8. Угоди може бути змінено Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачу.

1.12.4. У разі зміни ціни Товару, порівняно з погодженими Сторонами, згідно п. 1.4. – 1.7. Угоди умовами Одержувач має право відмовитися від одержання і прийняття Товару. При цьому Одержувач (Платник) має право вимагати повернення сплачених за Товар сум, а також сум, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (у т. ч. відшкодування збитків, неустойка тощо) – Продавцем або Адміністрацією не надаються.

1.13. Обмеження відповідальності.

1.13.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавцями. У зв'язку з цим, Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не несе будь-якої відповідальності перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями і, пов'язані з цим питання, в тому числі, але не виключно:

– за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутності Товару,

– за прострочення доставки Товару,

– за якість Товару,

– за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями та/або виробниками.

1.13.2. Зазначені в Реченні умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями, в тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначати і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.

1.13.3. У разі старіння матеріалів (в т. ч. умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.13.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару порівняно із зазначеними в Реченні обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

1.13.5. У будь-якому випадку, сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (в т. ч. у зв'язку з невиконанням Замовлення або неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) у відповідності зі ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою в десять гривень.

1.13.6. На Товари, на які встановлено гарантійний строк, діють гарантійні зобов'язання у відповідності з умовами, зазначеними у гарантійному талоні та/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо, згідно з законодавством України, на Товар повинен бути встановлений гарантійний термін, але він не встановлений виробником, гарантійний строк на такий Товар вважається рівним трьом дням.

1.3. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) зазначення даних в Замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару по невірному адресою або видачу Товару неналежному Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право стягувати суму таких збитків або витрат із сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).


2. Зобов'язання Сторін.

2.1. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з даною Угодою. В разі незгоди з його умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

2.2. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів Сайту.

2.3. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідно укладення ліцензійних договорів (одержання ліцензій) від Правовласників.

2.4. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України та загальновизнаних норм моралі і моральності. Коментарі/Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має яких-небудь зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

2.8. Користувач розуміє, що Продавці є окремими суб'єктами господарювання, підконтрольними Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має жодних повноважень щодо впливу на виконання Продавцем своїх зобов'язань щодо прийняття та/або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару


3. Персональні дані.

3.1. Оформляючи Замовлення на Сайті, Користувач дає згоду Адміністрації на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, поновлення, використання, поширення, знеособлення та знищення) наведених їм даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, електронна пошта, телефон, адресу, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністрації сайту. Дане положення діє без обмеження строку дії.

3.2. Джерелом збирання персональних даних є інформація, що безпосередньо і добровільно надана Користувачем.

3.3. Власником наданих Користувачем персональних даних є Адміністрація сайту.

3.4 Суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженій особі чи до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.


4. Інші умови.

4.1. Користувач має право призначити Одержувачем Товару, що купується третя особа. У цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати у формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача доставки йому Товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

4.2.Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний пред'явити при отриманні Товару документ, що посвідчує особу (паспорт).

4.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.

4.4. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з ним, підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

4.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

4.6. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.

4.7. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безусловно принимает их.

4.8.Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner